Stichting Chimding wil de levensomstandigheden en toekomstverwachting van kinderen in Nepalese dorpen verbeteren in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking.
Wij werken in drie dorpen in het district Solukhumbu in het noordoosten van Nepal (vlakbij de Mount Everest), en in een dorp in de streek Dolakha onderhouden we een bibliotheek. In samenwerking met de bevolking zijn scholen en bibliotheken verbouwd en verbeterd en  worden er regelmatig bijscholingsprogramma's uitgevoerd voor leerkrachten.

Na de aardbeving die in het voorjaar van 2015 in Nepal plaatsvond heeft de stichting in eerste instantie noodhulp verleend en is vervolgens voortvarend aan de slag gegaan met fondsenwerving om met deze opbrengsten de beschadigingen aan de scholen en bibliotheken te kunnen herstellen.

De school in Chimding was volledig verwoest en er is een compleet nieuwe school verrezen op een veiliger plek in het dorp, mede dankzij alle donaties en de inzet van de bevolking. In Kerung is financiële hulp gegeven voor het herstel van klaslokalen. In Chyangshar was de bibliotheek zwaar beschadigd en deze is opnieuw gebouwd met hulp van de overheid.


de school in Chimding is klaar!

In Boch is gestart met het bouwen van een nieuw gebouw voor bibliotheek en computerlab. Stichting Chimding neemt de helft van de kosten voor haar rekening.


start bouw bibliotheek en computerlab in Boch

Na het herstel van de gebouwen ligt nu de eerste prioriteit op  (bij)scholing van de docenten en het op peil brengen en houden van de collecties in de bibliotheken.

Er moet dus nog steeds een hoop gebeuren en elke bijdrage is welkom. U kunt ons helpen door te storten op NL 76 ING B 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding. Alvast heel veel dank.

 

EN VERDER

Op de pagina projecten kunt u lezen  waar op dit moment aan gewerkt wordt. Over wat er tot nu toe bereikt is kunt u lezen op de pagina's van de afzonderlijke dorpen via de foto's bovenaan deze pagina. In het Beleidsplan 2013-2017 staat beschreven wat we de komende jaren van plan zijn. Op dit moment zijn wij druk bezig met het schrijven van een nieuw plan voor de periode 2017-2020.

In de financiële resultaten de balans van 2016 en het inhoudelijk jaarverslag 2016 kunt u lezen wat wij met uw geld hebben gedaan.

Wilt u ons vaker steunen? klik dan voor meer informatie hier.

Voor het laatste nieuws kunt u ons ook op Facebook volgen. Vergeet niet op de knop "vind ik leuk" te klikken bovenaan onze Facebook-pagina. Dan blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit onze dorpen.

Meerdere filmpjes van onze projecten zijn te zien op ons YouTube-kanaal.