U kunt onze stichting steunen door donateur te worden. Dit kan op verschillende manieren:

 1. U geeft ons toestemming voor incasso (eenmalig of per periode). Gebruik daarvoor ons machtigingsformulier.
   
 2. U maakt eenmalig een bedrag over op onze rekening:
  NL 76 ING B 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding (vermeld bij de mededeling altijd uw adres, anders kunnen wij u niet bedanken!). U kunt uw bank ook opdracht geven voor een periodieke overschrijving voor een structurele donatie per maand, kwartaal of jaar.
   
 3. Periodieke Schenking

  U kunt uw donaties aan Stichting Chimding verhogen zonder dat het u geld kost. Maak uw giften volledig aftrekbaar: zet ze om in een periodieke schenking.

  Als vaste donateur kunt u op een structurele manier bijdragen aan onder meer de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de vier dorpen, zorgen voor een toename van het aantal kinderen dat naar school kan gaan en goede bibliotheekvoorzieningen. Maar u kunt ons voor hetzelfde bedrag nog meer helpen. Hoe? Zet uw giften om in een periodieke schenking.

  (Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Chimding is als zodanig aangemerkt).
  Klik hier voor meer informatie over ANBI.

  Voor wie is een periodieke schenking interessant?
  Als u schenkt aan goede doelen hebt u recht op een aftrekpost, maar alleen als u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Daardoor kunnen veel donateurs uiteindelijk toch niets aftrekken. Dat verandert als u uw schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Uw giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.

  Een rekenvoorbeeld:
  Stel u doneert € 12,50 per maand. Dat is € 150,- per jaar. Als u in de inkomstenschijf van 42% valt, dan kunt u bijna € 65,- van de Belastingdienst terugkrijgen. Iedere persoonlijke situatie is uiteraard anders. Op de website van de Belastingdienst kunt u uitrekenen hoeveel u kunt terugkrijgen. 

  Hoe regel je een periodieke schenking?
  Wat vroeger alleen kon bij de notaris, kunt u nu ook zelf regelen. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoeft u voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Daarmee is deze manier van schenken ook interessant geworden voor kleinere bedragen.

  U hoeft alleen onderstaand aanmeldformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar: Stichting Chimding, p.a. A.D. de Jong, Valkenboskade 271, 2563 HD  Den Haag.

   

 4. Ook als school, instelling of bedrijf kunt u ons steunen. Wilt u inzamelen voor onze stichting dan kunnen wij voorlichting geven met behulp van filmpjes, foto's en vertellen over het onderwijs in Nepal, wat wij tot nu toe bereikt hebben, wat er op dit terrein nog ontwikkeld moet worden en welke technische voorzieningen hiervoor noodzakelijk zijn. Wilt u meer over de mogelijkheden weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Hoe gaan wij om met de beschikbare middelen?
Om alle projecten van Stichting Chimding te kunnen uitvoeren  en de vaste kosten van onder andere salarissen van leerkrachten en bibliothecarissen te kunnen betalen zijn wij afhankelijk van inkomsten vanuit de maandelijkse donaties en giften. Graag bouwen wij de projecten verder uit en starten we nieuwe projecten. Wij garanderen dat alle giften nagenoeg voor 100% ten goede komen aan de bewoners van de Nepalese bergdorpen. Stichting Chimding bestaat enkel uit vrijwilligers. Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Niet te vermijden extra kosten, zoals reis- en verblijfkosten betalen we zelf.
Jaarlijks brengen wij een jaarverslag uit. U kunt daarin een overzicht vinden van de besteding van onze financiële middelen.