Scholing
Het is het streven van de Stichting om de leraren op de scholen jaarlijks een training te laten volgen. Het niveau van de leerkrachten in Nepal is over het algemeen zeer laag. Na het afronden van de middelbare school zijn de oud-leerlingen bevoegd om voor de klas te staan. Van enige didactische bijscholing via onderwijs in Nepal is geen sprake. Met onze samenwerkingspartners (zie: Samenwerkingspartners later op deze pagina) heeft de Stichting al diverse cursussen voor beginners en ook al voor leraren met meer ervaring kunnen geven. Deze cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van didactiek en het werken met educatieve software maar ook voor hoofden van scholen om de teams beter te kunnen aansturen wil de Stichting ook in de komende jaren blijven faciliteren. Ook voor nieuwe leerkrachten zal eens in de zoveel tijd een beginnerscursus worden aangeboden.  Voor 2018 staat op het programma nieuwe leerkrachten de basiscursus te laten volgen. Deze duurt 20 dagen. Het is de bedoeling dat de leerkrachten deze cursus in hun vakantie volgen.


trainer Nanda Khapangi (ECEC) in actie

Daarnaast zullen trainers van ECEC  naar Solukhumbu komen voor een opfriscursus voor alle leerkrachten. Door de moeilijke omstandigheden na de aardbeving is niet zozeer de kennis weggezakt als wel de vaardigheden van het 'nieuwe' lesgeven.

Bibliotheken
In de vier dorpen waar Stichting Chimding tot nu toe werkzaam was zijn bij de scholen bibliotheken gerealiseerd. Deze bibliotheken worden veel gebruikt door de leerlingen en ook door de lokale bevolking. Ieder jaar worden er nieuwe boeken en spellen gekocht. Ook zijn er abonnementen op kranten en tijdschriften.


voorlezen en knutselen in de bibliotheek van Chimding

Stichting Chimding wil op termijn in de andere dorpen in de VDC Kerung bij de scholen kleine bibliotheken realiseren.Deze dorpen en dus de scholen zijn vergelijkbaar met Chimding en ook deze kinderen uit deze plaatsen gaan, net als die uit Chimding, voor vervolgonderwijs naar Kerung. De stichting wil dit graag om de kinderen een zelfde kans tot toegang tot kennis en informatie te geven als in de dorpen waarin we tot nu toe werkzaam zijn.
In 2018 wil de Stichting een bibliotheek in de school van Pattale openen. Deze school heeft een lokaal beschikbaar en de leraren willen heel graag een bibliotheek in het dorp realiseren.

Bagam
Het dorp Bagam (625 inwoners) ligt op zo’n drie uur lopen van Chimding. De school in Bagam werd tegelijk met de school in Chimding getroffen door de aardbeving in 2015. De school heeft  op dit moment 130 leerlingen en hier wordt net als in Chimding onderwijs gegeven voor de eerste acht leerjaren. De inwoners van Bagam willen dolgraag een nieuwe school en zijn ook bereid hiervoor de handen uit de mouwen te steken. Dit bleek bij een kennismakingsbezoek in mei 2017. Stichting Chimding is nu begonnen met fondsen te werven om hier een nieuwe school met een kleine bibliotheek te realiseren. De VDC Kerung heeft in september 2017 toegezegd eenderde deel van de school, te weten twee lokalen te bekostigen.


beschadigd klaslokaal in Bagam

Om een nieuwe school in Bagam en bibliotheken bij alle scholen in de VDC te kunnen realiseren zijn we nu fondsen aan het werven. Wilt u ons ook helpen? Stort dan uw bijdrage op NL 76 ING B 000 44 16 711 t.n.v. Stichting Chimding. Alvast heel veel dank.

Samenwerkingspartners
Stichting Chimding is heel blij met de samenwerkingsverbanden met ECEC en OLE-Nepal. Deze organisaties zijn heel waardevol voor de kwaliteit van het onderwijs in de dorpen. De kennis die de leerkrachten hebben opgedaan voor de aardbeving kan ook nu nog worden ingezet. Daarom willen we ook blijven investeren in bijscholing van de leerkrachten om het onderwijs op een hoger peil te brengen.

Hieronder leest en ziet u meer over:

OLE-Nepal (Open Learning Exchange Nepal)
OLE Nepal streeft verbetering van het onderwijs na door het inzetten van computer ondersteuning.

           

Meer informatie over OLE Nepal vindt u hier.

ECEC (Early Childhood Educational Centre)
De ECEC verkoopt een uitgebreide collectie educatieve materialen en verzorgt trainingen voor leerkrachten om hen te leren om te gaan met speelleermaterialen voor de jongere kinderen.

In dit filmpje ziet u meer over het werk van ECEC.

Meer informatie over ECEC vindt u hier.                          

En verder
Er gaat er ieder jaar minimaal één bestuurslid naar Nepal om de projecten te bezoeken en de voortgang te bewaken. Reizen naar Nepal worden op eigen kosten gemaakt.

Bekijk ook filmpjes van onze projecten op ons YouTube-kanaal.