In 2007 was Chimding het eerste dorp dat door Stichting Chimding is geholpen met de bouw van een school met zes lokalen. De school werd door de aardbevingen in april en mei 2015 geheel verwoest. In de periode december 2015 en juni 2016 is een nieuwe school gerealiseerd van negen lokalen op een veiliger plek midden in het dorp. Deze school is aardbevingsbestendig gebouwd in één bouwlaag.
Deze nieuwbouw kon worden gerealiseerd met behulp van donaties en de inzet van de plaatselijke bevolking.

In dit filmpje: "Een school met uitzicht" krijgt u een indruk van de nieuwe school.

Om het onderwijs ook daadwerkelijk vorm te geven betaalt de stichting twee leerkrachten.
Sinds 2014 volgen alle leerkrachten trainingenm waarna begonnen is met het zogenaamde 'grade’-teaching, de drie jongste klassen hebben nu een vaste leerkracht.

Pancha Maya geeft les over vormen

In 2009 werd een kleine schoolbibliotheek ingericht. Ook deze bibliotheek werd tijdens de aardbeving van 2015 verwoest, maar er is weer een nieuwe bibliotheek annex computerlokaal gebouwd bij de nieuwe school. Er is een begin gemaakt met een nieuwe collectie maar in de loop van de komende jaren zal hier veel aandacht aan moeten worden besteed. De bibliothecaris uit Kerung zorgt er voor dat er één keer in de twee weken boeken kunnen worden geruild.


training voor ouders

Om het andere jaar krijgen alle leerlingen een nieuw uniform (rood-blauw).
Naast het cognitieve onderwijs wordt ook aandacht geschonken aan sport en spel.

schoolplein Chimding