Dankzij het project De Verwondering is er in het bergdorp Chyangshar, in de buurt van Chimding en Kerung een school gebouwd voor kinderen van 3 tot 10 jaar. De school is voor een kleine gemeenschap van zo’n 300 mensen.

school in Chyangshar

De Shree Seati Gyai Primary School is bedoeld voor de jongere kinderen, voor wie de afstand naar Kerung te groot is. Er zijn 6 lokalen; vijf klaslokalen en een kantoor voor de leerkrachten.
Het oude schoolgebouw waarin de bibliotheek gevestigd was werd tijdens de aardbevingen van 2015 verwoest. Met behulp van de overheid is een nieuwe bibliotheek gebouwd.

Helaas gaat het niet goed met deze school. Op dit moment (2017) zijn er nog maar 12 leerlingen. Ouders kiezen voor andere scholen in de directe omgeving.
De Stichting heeft daarom besloten voorlopig geen extra geld meer in deze school te steken. De drie leraren kunnen wel de trainingen die door ECEC worden gegeven blijven volgen.